تا زنده ایم . نگرانیم .وقتی هم که می میریم
باز چشمهامان یک سو را می نگرند ......؟

دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
X